Koramic

Historie: De oorsprong van KORAMIC INVESTMENT GROUP gaat terug tot 11 september 1883. Die dag werd immers de naamloze vennootschap DAKPANNENFABRIEK POTTELBERG in Kortrijk opgericht. POTTELBERG was de eerste industriële producent van keramische dakpannen in ons land en is steeds de moedermaatschappij van de KORAMIC groep gebleven. In 1991 wijzigde ze haar naam evenwel in KOCERAM (KORAMIC HOLDING). Na de Tweede Wereldoorlog kende het KORTRIJKS DAKPANNENKANTOOR een belangrijke vertraging van haar activiteiten. De productie van keramische dakpannen daalde van 100 miljoen stuks vóór 1940 tot circa 20 miljoen dakpannen op het einde van de jaren ’70 door de opkomst van concurrerende producten aan de keramische dakpannen. In de jaren ’60 startte het KORTRIJKS DAKPANNENKANTOOR, waarvan de naam in 1968 gewijzigd werd in KORAMIC, met de productie van prefab betonelementen, wat meteen ook de belangrijkste activiteit van de groep werd.