Van de Boel

Historie: Rond 1740 opgericht door Lambert van de Boel als een steen- en pannenbakkerij. Het bedrijf wordt in 1770 overgenomen Joannes Nicolaas van de Boel. Gedurende deze periode produceert men rode, blauw gesmoorde en zoutverglaasde handpannen. Het bedrijf wordt in 1820 overgenomen door Everard van de Boel. Vanaf 1847 verhuurt Everard de fabriek aan zijn neef Lambert van de Boel. In 1857 bouwt Everard een nieuwe fabriek met Kasseler ovens en een stoom gedreven kleiwals en strengpers.Voorheen werd de fabriek door een windmolen aangedreven. In 1876 wordt Lambert van de Boel volledig eigenaar van het bedrijf. In 1886 wordt het bedrijf overgenomen door drie neven van Lambert v.d.Boel: Lambert, Hendrik en Theodoor en het bedrijf wordt opgesplitst. Hendrik van de Boel zet uiteindelijk deze fabriek voort.

In 1886 volgt de installatie van stoom gedreven sledepersen en in 1909 revolverpersen. Het bedrijf wordt in 1909 overgenomen door Lambert, Mathieu en Eliza van de Boel. In 1926 bouwt men een ringoven. Gedurende de oorlog lijdt de fabriek zware artillerieschade, echter deze wordt tussen 1947 en 1949 volledig hersteld. in 1951 wordt het bedrijf overgenomen door Jos, André en Paul van de Boel. In 1965 wordt de fabriek volledig geautomatiseerd en de jaarproductie bedraagt dan 4.000.000 dakpannen met 22 arbeiders. In 1968 participeert de C.V. Kleidakpannen Nederland. De productie van de eigen pan modellen duurt tot 1995. In 2004 wordt de dakpanproductie stilgelegd en worden uitsluitend nog modellen van Lafarge Tegelen blauw gestookt en handelsmodellen overgeslagen. De fabriek wordt in 2009 stilgelegd en gesloten. Voormalig directeur P.H. van de Boel publiceerde in 2004 een gedetailleerd boek over de fabriek- en familiehistorie.